Right Partner, Bright Project
House - AT Sep 07, 2021

TBT Luxurious Residence Interior

 TBT Luxurious Residence Interior
Interior design of this residence satisfies all these family members, thanks to its reflection of high social position of the proprietor, still bringing in love-cherishing atmosphere for the whole family.

Nhà ở cao cấp TBT
Mặt đứng cho (kiến trúc) cộng đồng, nội thất cho người sử dụng. Theo suy nghĩ đó, thiết kế nội thất bộc lộ vị thế xã hội cao của chủ nhà, trong khi vẫn tạo không khí gặp gỡ, thân mật cho mọi thành viên trong gia đình của dự án này lấy được sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng.