Right Partner, Bright Project
Others - AT Aug 22, 2021

Dam Sen Circus

Dam Sen Circus
The building is not simply impressed by its 700-seat Scale, but rather, by its friendly-to-the-environment design together with remarkable membrane open-able roof.  The friendly-to-the-environment design involves natural log vertical envelope, semi-transparent roof membrane, sliding roof structure, and actual garden stage background.

Rạp xiếc thú Đầm Sen
Có khán đài 700 chỗ, rạp xiếc này không phải ấn tượng nhờ vào quy mô, mà ở thiết kế thân thiện môi trường, cùng giải pháp mái màng cãng (membrane) di động có một không hai. Thiết kế thân thiện môi trường ở nhiều giải pháp, từ cấu tạo bao che khán đài bằng thân cây gỗ, tấm bạt lợp mái nhẹ và cho xuyên sáng (một phần), mái trượt tạo khoảng mở, đến thiết kế phông màn” sân khấu bằng hàng cây được trồng sống tự nhiên trong sân vườn.