Right Partner, Bright Project
House - AT Sep 07, 2021

PHD House

PHD House
Modest appearance as the characteristic of the couple clients, the house delights occupants by simple but meticulous interior - in natural ventilation, and full of “light-shadow-and green.” This town house puts out of sight monotonous typical rhythm of 4 m-wide town houses.

Nhà ở cao cấp PHD
Không nhằm phô trương, mà ngược lại, ngôi nhà ở gia đình này được thiết kế nhẹ nhàng, thông thoáng tự nhiên và tràn ngập “bóng-nắng-xanh,” cũng  như tính cách cặp vợ chồng anh chị nhà báo chủ nhà. Sản phẩm nhà phố này vượt khỏi chất khô khan-đơn điệu của hình ảnh nhà-phố-4-mét-ngang thường thấy.