Right Partner, Bright Project
Others - AT Sep 07, 2021

Dam Sen Aviary And Zoo

Dam Sen Aviary and Zoo
The unique 5000-m² tensegrity-aviary is first designed in Vietnam. Designed thoroughly from architecture, structure to landscape, this place creates an attractive zoo where birds and animals live freely in open-air natural environment.

Vườn chim thú Đầm Sen
Vườn chim thú Đầm Sen gây ấn tượng bằng thiết kế tiên phong tại Việt Nam – là mái cáp-lưới theo cấu trúc tensegrity có  diện tích 5000 m² trên tổng thể 1,5 ha, điểm cao nhất 30 m. Được thiết kế kiến trúc-kết cấu-cảnh quan nhất quán, nơi đây hình thành không gian thưởng ngoạn hấp dẫn các loài chim-thú sống tự do, bao gồm đại bàng, két, chim ăn ngũ cốc, đà điểu, trăn- rắn, hươu-nai, hươu cao cổ, lợn rừng, khỉ-đười ươi, voi, gấu, cá sấu…