Right Partner, Bright Project
Others - AT Sep 07, 2021

ASEAN Living High-rise Apartment

ASEAN Living High-rise Apartment
Common and cheap materials but in such random composition on the façade qualify the building in terms of architectural piece-of-art, while “saving” investment cost for the client.

Chung cư cao tầng ASEAN Living
Bằng việc sử dụng các vật liệu gần gũi, không đắt tiền nhưng theo cách “ngẫu hứng” riêng biệt cho các mảng tường và cửa, bài toán hiệu quả chi phí đầu tư và hình ảnh thương mại ấn tượng cho chung cư đã được giải quyết, giúp chủ dự án đạt được hiệu quả đầu tư cao nhất.