Right Partner, Bright Project

Vietnam Art

 Chúng tôi phát triển thương hiệu Vietnam Art giúp cho mọi người có thể dễ dàng tiếp xúc nghệ thuật : hội họa, art work, decoration, mỹ thuật ứng dụng... Vietnam Art là nhà sưu tập tranh hội họa với hàng ngàn bức tranh có giá trị thẩm mỹ cao. Con người luôn yêu mến cái đẹp và sẽ hạnh phúc hơn khi tiếp cận, sống trong môi trường nghệ thuật. Những đồ vật, thiết bị, kiến trúc và nội thất được chúng tôi thiết kế, trang trí, mỹ thuật hóa với những câu chuyện thực tế của cuộc sống, của trí tưởng tượng không giới hạn con người. Nghệ thuật không còn quá đắt đỏ và xa xỉ với cuộc sống người dân. 

 

Chúng tôi phát triển thương hiệu Vietnam Art giúp cho mọi người có thể dễ dàng tiếp xúc nghệ thuật : hội họa, art work, decoration, mỹ thuật ứng dụng... Vietnam Art là nhà sưu tập tranh hội họa với hàng ngàn  bức tranh có giá trị thẩm mỹ cao. Con người luôn yêu mến cái đẹp và sẽ hạnh phúc hơn khi  tiếp cận, sống trong môi trường nghệ thuật. Những đồ vật, thiết bị, kiến trúc và nội thất được chúng tôi thiết kế,  trang trí, mỹ thuật hóa với những câu chuyện thực tế của cuộc sống, của trí tưởng tượng không giới hạn con người. Nghệ thuật không còn quá đắt đỏ và xa xỉ với cuộc sống người dân.

Bên cạnh đó, Chúng tôi cũng mong muốn tiếp bước, mang trọng trách , sứ mệnh giới thiệu nền nghệ thuật Việt Nam ra thế giới, nâng cao giá trị nền nghệ thuật nước nhà thông qua cách tiếp cận, truyền thông mới


Join us: https://www.facebook.com/Mr.BiKts