Right Partner, Bright Project

Legal Information - Pháp Nhân

Registration number: 0314274675
by HCMC Department of Planning and Investment
Registered name: Vietnam Project Development and Managing Joint Stock Company
Brand name: Vietnam Project.
Address: 52B Tran Binh Trong Street, Ward 5, Binh Thanh District, HCMC
Tax code: 0314274675
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0314274675
do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Tên công ty: Công ty CP Quản Lý và Phát Triển Dự Án Việt Nam 
Tên thương hiệu: Vietnam Project.
Địa chỉ: 52B, Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314274675