Right Partner, Bright Project

Key Person - Nhân Sự

Bachelor / Cử nhân
Hoàng Thanh Bình
Architect, 20 -year experience
Kiến trúc sư, 20 năm kinh nghiệm

Doctor / Tiến sỹ
Nguyễn Sơn Trà 
Engineer, St. Petersburg University, Russia
Kỹ sư, Đại học St. Petersburg, Liên bang Nga
Master / Thạc sỹ
Võ Ngọc Lĩnh
Architect, Adelaide University, Australia
Kiến trúc sư, Đại học Adelaide, Australia
Cù Ngọc Duy
Bachelor of  business / Cử nhân quản trị kinh doanh