Right Partner, Bright Project
Thế giới Di động: Lãi ròng tháng 1 tăng 22% lên đạt 553 tỷ đồng
Investment News | 07/09/21

Thế giới Di động: Lãi ròng tháng 1 tăng 22% lên đạt 553 tỷ đồng

Ngược lại, doanh thu online sụt giảm mạnh chỉ còn đóng góp 5% tổng doanh thu. Theo MWG, trong tháng Tết, Công ty dồn nguồn lực để phục vụ lượng khách đến mua trực tiếp ở cửa hàng. Công ty dự kiến tỷ trọng online sẽ tăng trở lại sau Tết.