Right Partner, Bright Project
House - AT Sep 07, 2021

East-West Highway Residential Development

East-West Highway Residential Development
The main objective of this project in Mekong Delta is creating new and modern lifestyle while enhancing local living in harmony with nature and neighbours. Besides, unique and different architectural and landscape design for each streetscape avoids common trail of similar “standardized” façades in new residential development.

Mẫu nhà ở Khu đô thị mới đại lộ Đông-Tây
Tạo dựng một phong thái sống văn minh mới trong môi trường thiên nhiên và văn hóa gần gũi là quan điểm thiết kế cho dự án khu dân cư tại một tỉnh Miền Tây này. Bên cạnh đó, thiết kế kiến trúc-cảnh quan đa dạng và riêng biệt cho mỗi con đường xóa đi vẻ “tiêu chuẩn hóa -” tương tự nhau dễ bắt gặp trong các khu dân cư phát triển mới.