Registration number: 0309201537
by HCMC Department of Planning and Investment
Registered name: Vietnam Project Consultant and Development Company
Short name: Vietnam Project Co., Ltd.
Address: 52B Tran Binh Trong Street, Ward 5, Binh Thanh District, HCMC
Tax code: 0309201537
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0309201537
do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Tên công ty: Công ty TNHH MTV tư vấn và phát triển Dự Án Việt Nam 
Tên tiếng anh: Vietnam Project Consultant and Development Company
Tên viết tắt: Vietnam Project Co., Ltd.
Địa chỉ: 52B, Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309201537